WAELLER
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Towarowa 1
83-034 Trąbki Wielkie

Tel. 58 683 01 53, 58 691 27 15
Tel. kom. 601 642 339

waller@waller.com.pl

Uniwersalność

 • Przechowywanie, oznaczanie i identyfikacja zbiorów zawierających od tysięcy do milionów różnego rodzaju dokumentów.

 • Gromadzenie dowolnego rodzaju dokumentacji.

Oszczędność miejsca

 • Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez zbiory nawet o 60 %

 • Przechowywanie ponad dwukrotnie więcej dokumentów na tej samej powierzchni.

 • Optymalna organizacja przestrzeni biurowej w niewielkich pomieszczeniach.

 • Maksymalne wykorzystanie pomieszczeń o nietypowym kształcie i wysokości.

Porównanie ilości dokumentów, jakie można zmieścić w tym samym pomieszczeniu zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania:

Porównanie powierzchni potrzebnej do przechowania 10 mb dokumentów z uwzględnieniem przejść i zapewnienia dostepu do akt:

Porównanie powierzchni ściany potrzebnej do przechowania 10 mb dokumentów:

Oszczędność czasu i efektywność pracy

 • Skrócenie przeciętnego czasu dostępu do akt nawet o 70%

 • Jednoczesny dostęp wielu osób do zbioru dokumentów.

Niezawodność

 • Stałe uporządkowanie i jednoznaczna identyfikacja akt.

 • Wykluczenie w 100% możliwości pomyłki i zagubienia dokumentów.

 • Pełna informacja o dokumentach wyjętych ze zbioru.

 • Trwałość i niezawodność urządzeń.

 • Pełna gwarancja i obsługa techniczna w miejscu instalacji.

Bezpieczeństwo

 • Dostosowanie do obowiązujcych przepisów.

 • Spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Bezpieczeństwo pracy.

Komfort obsługi i ergonomia pracy

 • Dostosowanie do warunków i wymagań użytkownika.

 • Wygodny dostęp do wszystkich dokumentów.

 • Łatwość odszukania potrzebnych akt.

 • Możliwość wspomagania pracy systemem komputerowym.

Perspektywiczność

 • Nie potrzeba specjalnej adaptacji pomieszczeń.

 • Przechowywanie różnych rodzajów akt przy tym samym sposobie uporządkowania.

 • Łatwość przenoszenia i reorganizacji.

 • Możliwość nieograniczonego rozwoju zasobów.

Wymiar ekonomiczny

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania powierzchni biurowej i magazynowej zajmowanej przez dokumenty.

 • Wyeliminowanie kosztów dodatkowych etatów dla pracowników obsługujących zbiory dokumentów.

 • Ograniczenie przyszłych nakładów na reorganizację i rozbudowę.

 • Wyeliminowanie kosztów napraw i konserwacji.

 • Usprawnienie działania całości instytucji.