WAELLER
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Towarowa 1
83-034 Trąbki Wielkie

Tel. 58 683 01 53, 58 691 27 15
Tel. kom. 601 642 339

waller@waller.com.pl

System WÄLLER powstał w wyniku niestandardowego podejścia do problematyki gromadzenia dokumentów po wnikliwej i krytycznej obserwacji funkcjonujących zbiorów i problemów jakie pojawiały się w pracy z nimi.

Zauważono, że większość akt ma podstawę w kształcie trapezu. Wobec tego umieszczenie ich na okrągłych półkach pozwoliłoby optymalnie wykorzystać zajmowaną powierzchnię. Ponadto właściwe dopasowanie teczek do ilości i rodzaju dokumentów tworzących poszczególne akta pozwoliłoby na dodatkową oszczędność miejsca i ułatwiłoby pracę.

Ustawione akta przewracają się w przypadku gdy półka nie jest dokładnie zapełniona. Akta pozostawałyby zawsze na swoim miejscu tylko wtedy, gdyby były zawieszone.

Zauważono też, że poważny problem stwarzają dokumenty odłożone na niewłaściwe miejsce. Aby uniknąć kłopotów z odnalezieniem czy też zagubienia akt, szczególnie w dużych zbiorach, konieczne jest stworzenie systemu oznaczeń umożliwiającego jednoznaczne nadanie miejsca każdemu dokumentowi.

Konsekwencją tych obserwacji było stworzenie takich urządzeń i wyposażenia, w których takie negatywne zjawiska nie występują.

 

 

W systemie WÄLLER dokumenty są zawieszane na okrągłych półkach w odpowiednio dobranych teczkach, a każde akta są indywidualnie oznakowane i mają jednoznacznie wskazane miejsca w zbiorze.

System WÄLLER jest rozwiązaniem kompleksowym polegającym na optymalnym zagospodarowaniu przestrzeni biurowej oraz uporządkowaniu i spójnej organizacji akt.