WAELLER
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Towarowa 1
83-034 Trąbki Wielkie

Tel. 58 683 01 53, 58 691 27 15
Tel. kom. 601 642 339

waller@waller.com.pl

Instytucje centralne, urzędy administracji państwowej i samorządowej

akta budowlane, dokumenty podatkowe, akta pomocy socjalnej, akta osobowe, dokumenty rejestracji i eksploatacji pojazdów, dokumentacja zatrudnienia, dokumenty podatkowe, akta sądowe, dokumentacje kontroli, akta pomocy socjalnej, skargi i wnioski,dokumenty patentowe, akta hipoteczne, akta personalne pracowników.

Energetyka i gazownictwo

Umowy z odbiorcami energii i gazu, dokumentacja eksploatacyjna, paszportyzacja, akta personalne pracowników.

Telekomunikacja

Umowy z abonentami, dokumentacja techniczna, paszportyzacja, akta personalne pracowników.

Banki i kasy oszczędności

dokumenty udzielanych pożyczek i kredytów, dokumentacja administracyjna, karty wzorów podpisów, akta personalne pracowników.

Służba zdrowia - szpitale, przychodnie, gabinety lekarzy rodzinnych, gabinety specjalistyczne

wyniki diagnostyki obrazowej (zdjęcia RTG, tomografia, rezonans magnetyczny, USG), akta pacjentów (historie chorób), dokumenty administracyjne i finansowe, akta personalne pracowników.

Ubezpieczenia - społeczne, zdrowotne, majątkowe, komunikacyjne, na życie, emerytalne

wnioski i umowy o ubezpieczenie, polisy, umowy ze świadczeniodawcami, kontrakty, skargi i sprawy sądowe, sprawy szkodowe, dokumenty rozliczeniowe, akta składkowe, akta rentowe i emerytalne, umowy z agentami i brokerami, dokumentacja zasiłków, akta personalne pracowników.

Przedsiębiorstwa przemysłowe

akta personalne pracowników, umowy z kontrahentami, dokumenty zakupów, dokumenty sprzedaży, dokumenty finansowo-księgowe.